Croeso – Welcome

 

Mae Rhuthun yn dref hardd yng nghanol Sir Ddinbych a Dyffryn Clwyd. Yn ddiweddar, cafodd ei enwi gan y Sunday Times fel “Y Lle Gorau i Fyw yng Nghymru”. Daeth yn nawfed drwy’r Deyrnas Unedig gyfan hefyd. Dywedodd Helen Davies, golygydd Best Places To Live 2023, “It’s a small town with big ambitions and an even bigger heart”.

Ruthin is a picturesque town located in the heart of both Denbighshire and the Vale of Clwyd. Recently, Ruthin has been named the Sunday Time’s “Best Place to Live in Wales”. It also ranked ninth out of the UK as a whole. Helen Davies, editor of Best Places To Live 2023, said “It’s a small town with big ambitions and an even bigger heart”.

Ffurfiwyd Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974. Mae’r Cyngor Tref yn cynnwys pymtheg o Gynghorwyr, Clerc y Dref a Rheolwr yr Hen Lys / Dirprwy Glerc y Dref.

Ruthin Town Council was formed following the re-organisation of local Government in 1974. The  Town Council consists of fifteen Councillors, the Town Clerk and the Old Courthouse Manager / Deputy Town Clerk.

Y Maer newydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2023-24 yw’r Cynghorydd Anne Roberts, a’r Dirprwy Faer Newydd yw’r Cynghorydd Jabez Redfern Oakes.

Y Maer ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2022-23 oedd y Cynghorydd Menna Jones, a’r Dirprwy Faer oedd y Cynghorydd Anne Roberts.

The new Mayor for the Civil Year 2023-2024 is Councillor Anne Roberts, and the new Deputy Mayor is Councillor Jabez Redfern Oakes.

The Mayor for the Civic Year 2022 – 2023 was Councillor Menna Jones, and the Deputy Mayor was Councillor Anne Roberts.

DON_2988

Gallwch gysylltu â’r Cynghorwyr Tref drwy ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r cyfeiriad e-bost sy’n ymddangos gyferbyn â’u manylion, neu’r cyfeiriad a ganlyn ar gyfer post traddodiadol:

Cyngor Tref Rhuthun
Y Hen Lys
Sgwar Sant Pedr
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AA

Rhif ffôn: 01824 703797

E-bost: kate@ruthintowncouncil.gov.uk

You may contact the Town Councillors using the telephone number or e-mail address against their individual entry or the following address for traditional post:

Ruthin Town Council
The Old Courthouse
St. Peter’s Square
RUTHIN
Denbighshire
LL15 1AA

Telephone: 01824 703797

E-mail: clerk@ruthintowncouncil.gov.uk

Top