DINESYDD DA 2023 GOOD CITIZEN

DINESYDD DA / PERSON IFANC / GRWP CYMUNEDOL Y FLWYDDYN 2023

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Rhuthun gyhoeddi bod yr enwebiadau ar gyfer y gwobrau canlynol bellach ar agor, dyddiad cau 01.03.2024.

Person Ifanc y Flwyddyn
Dinesydd Da y flwyddyn
Grŵp Cymunedol y flwyddyn

Ffurflen gais isod.

https://bit.ly/DinesyddDa23

Anfonwch e-bost at manager@theoldcourthouse.wales

GOOD CITIZEN / YOUNG PERSON / COMMUNITY GROUP OF THE YEAR 2023

Ruthin Town Council is please to annouce that the nominations for the following awards are now open, closing date 01.03.2024.

Young Person of the year
Good Citizen of the year
Community Group of the year

Application form below.

https://bit.ly/GoodCitizen23

Please email manager@theoldcourthouse.wales

Top